อีหัวล้าน “เป็นเพียงคำพูดที่ไม่สุภาพ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่2411/2537ซักฟอกนางวันเพ็ญว่า “อีหัวล้าน” เป็นเพียงคำพูดที่ไม่สุภาพไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่อย่างใด เงินอุดหนุนที่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยของเงินบำนาญของประชาชนอย่างจริงจัง การยกเลิกการจ้างงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีการยกเลิกการจ้างงานการรับรู้และการยกเลิกการจ้างคนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจ “อีหัวล้าน”