เปิดขั้นตอนเตรียมฟ้องคดีฉ้อโกง ต้องเตรียมพยานหลักฐานใดบ้าง

#การเตรียมพยานหลักฐานในคดีฉ้อโกง
พยานหลักฐานสำคัญในคดีฉ้อโกงส่วนใหญ่แล้วคือหลักฐานทางด้านการเงินเพราะทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงส่วนใหญ่เป็นการฉ้อโกงเงินดังนั้นหลักฐานทางการเงินจึงมีความสำคัญเป็นต้นว่าหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงิน หลักฐานการรับเงินสดเช่นภาพถ่ายหลักฐานการรับเงินในชั้นนี้พยานหลักฐานที่สามารถเก็บรวบรวมได้ไม่ยากคือ #สลิปการโอนเงิน
#รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
……..
#การพูดคุยสนทนาทางสื่อโซเชียลออนไลน์
การพูดคุยทางสื่อโซเชียลออนไลน์ปัจจุบันนั้นย่อมมีความสำคัญหากการพูดคุยนั้นไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการโอนเงินหรือนิติสัมพันธ์ต่างๆก็สามารถนำการพูดคุยนั้นมาสืบประกอบเป็นพยานหลักฐานในคดีได้เป็นต้นว่าโจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับเงินเพียงบางส่วนจำเลยอาจจะต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วเนื่องจากโจทก์ในคดีนี้เป็นหนี้จำเลยในเรื่องอื่นและมีการคุยหักลบกลบหนี้กันแล้วโดยข้อความดังกล่าวนั้นปรากฏอยู่ในการสนทนาทาง Facebook หรือการสนทนาทาง LINEประกอบกับหนี้ที่จำเลยกล่าวอ้างว่ามีการหักลบกับโจทก์นั้นก็มีอยู่จริงและจำนวนเงินที่หักลบกันนั้นก็ตรงตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในบทสนทนาและตรงกับรายการเดินบัญชีเป็นต้น
#การชนสลิป
การชนสลิปหรือการเปรียบเทียบยอดโอนระหว่างโจทก์และจำเลยในคดีการเปรียบเทียบหรือการท้ากันลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยนักเนื่องจากโจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์โอนเงินให้กับจำเลยจำนวนมากจำเลยต่อสู้ว่าจำเลยก็โอนเงินให้กับโจทก์จำนวนมากเช่นกันอาจจะโอนมากกว่าที่โจทก์โอนมาให้จำเลยหรือยอดที่โจทก์ฟ้องมาไม่ถูกต้องดังนั้นการชนสลิปเพื่อให้เกิดการยอมรับถึงยอดเงินในคดีเมื่อคู่ความยอมรับถึงยอดเงินในคดีกันแล้วก็สามารถแถลงรับกันได้อยู่ในชั้นสืบพยานจากนั้นค่อยสืบพยานในส่วนว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นความผิดหรือไม่
#หลักฐานที่ใช้ในการชนสลิป
คือสลิปที่มีการโอนเงินให้แก่กันหรือฝากเงินให้แก่กันพร้อมกับสเตทเม้นท์หรือรายการเดินบัญชีของทั้งสองฝ่ายตากนั้นก็ทำเป็นตารางยอดที่โจทก์โอนมาให้จำเลยและจำเลยโอนไปให้โจทก็ก็จะพบถึงตัวเลขสำคัญในคดี
#ประโยชน์ของการชนสลิป
หากชนแล้วตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่จำเลยสามารถชดใช้เงินให้แก่โจทก์ได้กล่าวคือเป็นตัวเลขที่จำเลยยอมรับว่ารับเงินไปจากโจทก์จริงจำเลยก็สามารถผ่อนชำระให้แก่โจทก์ได้ในส่วนนี้จะมีขั้นตอนหรือ
วิธีการที่จำเลยจะชำระให้แก่โจทก์อยู่ 2 วิธีการ
#วิธีที่ 1เลื่อนคดีไปเพื่อให้จำเลยได้มีระยะเวลาชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงกัน
#วิธีที่2 ศาลจะจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อให้จำเลยได้ปฏิบัติการชำระหนี้ตามที่ตกลงกัน
#เทคนิคที่นิยมใช้กันของทนายโจทก์
ในคดีลักษณะแบบนี้โจทก์จะวางเงื่อนไขให้จำเลยรับสารภาพก่อนจึงจะให้ใช้ตามวิธีการที่หนึ่งและวิธีการที่สองได้เมื่อจำเลยได้ปฏิบัติตามวิธีที่หนึ่งหรือที่สองเสร็จสิ้นแล้วโจทก์จะถอนฟ้องคดีและให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือปฏิบัติไม่ได้ศาลก็จะยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลย

#กรณีที่ชนสลิปแล้วจำเลยขอสู้คดีต่อ
การสู้คดีของจำเลยลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากโจทก์และจำเลยมีนิติสัมพันธ์กันโดยการชำระหนี้หรือจ่ายเงินมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาแต่เหตุที่จำเลยไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่โจทก์ได้นั้นมีเหตุบางประการและตัวโจทก์เองก็สมัครใจร่วมเล่นหรือร่วมลงทุนหรือร่วมเล่นแชร์กับจำเลยมิได้เกิดจากการหลอกลวงแต่อย่างใดเพียงแต่เมื่อจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้โจทก์กล่าวอ้างถึงการหลอกลวงขึ้นมาเพื่อฟ้องและใช้คดีอาญาบีบบังคับจำเลย
หรือโจทก์เองเป็นผู้นำเงินให้จำเลยไปลงทุนในเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นต้นว่าโจทก์เองเป็นผู้ให้จำเลยนำเงินไปลงทุนเพื่อเปิดวงแชร์ผิดกฎหมายหรือโจทก์เองเป็นผู้ให้เงินจำเลยไปลงทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมายลักษณะแบบนี้โจทก์เองไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่สามารถเรียกเงินคืนจากจำเลยได้ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์มาฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือคดีที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีที่ขาดอายุความหรือโจทก์ไม่ได้เสียหายเลยเนื่องจากจำเลยโอนเงินให้แก่โจทก์มากกว่าที่โจทก์โอนมายังบัญชีจำเลยเป็นต้น
มีต่อ EP2
#ทนายคดีฉ้อโกง0899811406